با چه سرعتی می توانید عضله به دست آورید؟

عضله سازی یا ساخت منحنی بدن زمان، صبر و تعهد می طلبد اما ارزش تلاش را دارد. بر اساس یک مدل محبوب از رشد عضلانی که توسط لایل مک دونالد در سایتBodyRecomposition.com  ارائه شده است، میانگین میزان افزایش عضلاتی که مردان دریک سال می توانند انتظار داشته باشند نسبت به تغذیه مناسب و تجربه تمرینی آن ها می تواند متفاوت باشد. متوسط عضله ای که یک مرد در اولین سال با تمرین و تغذیه مناسب می تواند به دست آورد بین 9 تا 11 کیلوگرم است که در حدود 90 گرم وزن توده عضلانی در هر ماه است.
همان طور که در جدول 2.2 نشان داده شده است، میزان افزایش عضله پس از آن رو به کاهش می رود.

زنانی كه از استروئیدها استفاده نمی كنند می توانند انتظار داشته باشند نیمی از ارزش ها را در جدول 2.2 بدست آورند.
یعنی 4.5 تا 5.5 کیلوگرم حجم ماهیچه در سال اول با تمرین و تغذیه مناسب.
یکی از دلایل اصلی که زنان تمایل کمتری نسبت به تستوسترون دارند این است که تستسترون یک هورمون مهم برای رشد عضلات است. سن در مدل بالا ذکر نشده است اما خود یک عامل است. افراد بالغ احتمالا از افراد جوان نتیجه کمتری خواهند گرفت. مک دونالد به این نکته اشاره می کند که اگر یک مرد طی چهار سال برنامه تمرینی ضعیفی را دنبال کرده باشد و در نتیجه دارای توده عضلانی بسیار کمی باشد می تواند در سال پنجم تمرینی خود بین 9 تا 11 کیلوگرم عضله کسب کند در صورتی که تمرین و تغذیه درستی را آغاز کند. به همین ترتیب، زنانی که چهار سال برنامه تمرینی ضعیفی را دنبال کرده اند ممکن است در دوره پنجم تمرینی خود 4.5 تا 5.5 کیلوگرم عضله کسب کنند، تنها اگر تمرین و تغذیه درستی را آغاز کنند. اگر مقادیرجدول بالا جمع شوند نشان می دهد که یک مرد بطور متوسط می تواند در چهار سال اول با تمرین و تغذیه مناسب بین 16.7 تا 20.8 کیلوگرم توده عضلانی بدون چربی به دست آورد و پس از آن می تواند انتظار داشته باشد فقط 900 گرم  تا 1.35 کیلوگرم توده عضلانی در سال های تمرینی بعد بدست آورد .

از طرف دیگر به طور متوسط یک زن می تواند انتظار داشته باشد که بین 8.3 تا 10.4 کیلوگرم توده عضلانی بدون چربی در چهار سال اول با تمرین و تغذیه مناسب بدست آورد که پس از آن می تواند انتظار داشته باشد فقط 450 تا 900 گرم توده عضلانی در سال های تمرینی بعد بدست آورد.

پاسخی بگذارید