دوره حجم و کات چیست ؟

حجم  و کات، بخش های تغذیه ای هستند. همان طور كه پیشتر ذكر شد “دوره حجم” به معنای مصرف كیلو كالری های بیشتر از میزان مورد نیاز بدن شما است تا بدن شما را در حالتی با كالری های مازاد قرار دهد. این حالت موجب بهینگی رشد عضلانی می شود. متأسفانه منجر به كسب مقداری چربی نیز می شود. “کات” به معنای مصرف كیلو كالری های كمتر از مورد نیاز بدن در هر روز می باشد تا بدن شما را در حالت كمبود كالری قرار دهد. هدف کات، از بین بردن چربی بدن بدون از دست دادن عضله است. منشأ حجم و کات در بدن سازی است. حجم به افزایش عضلات بدن سازان پیش از یك رقابت كمك می كند و کات به كاهش چربی ناخواسته و باقی ماندن در یك فیزیك خوب پیش از مسابقه كمك می كند. “حفظ” نیز وجود دارد كه به معنای مصرف تعداد برابر كیلو كالری های مورد نیاز بدن در هر روز است. هدف حفظ، ثابت ماندن فیزیك و اندام جاری است.

آیا باید حجیم شویم، کات کنیم یا حفظ كنیم؟


اینكه باید حجیم شوید، کات کنید یا حفظ كنید به هدف، تجربه ورزشی و درصد چربی بدن شما بستگی دارد. هیئت آمریكایی ورزش(ACE) محدوده درصد چربی بدن را به شکل زیر تعیین كرده است.(جدول ٦.٢)

نكته: در راهنمای تمرین با وزنه در بخش نحوه دنبال كردن پیشرفت، شیوه محاسبه درصد چربی بدن را توضیح داده ایم.

پاسخی بگذارید