هسته ای قوی بسازید!

کلمه “هسته” به همه عضلات شکم شما اشاره می کند. به ویژه عضلات راست شکمی، پهلوها، راست کننده ستون فقرات و سایر عضلات عمیق دیگر که به ستون فقرات و لگن شما متصل می شوند. داشتن یک هسته قوی بسیار مهم است، زیرا عضلات هسته ای شما با هم همکاری می کنند تا بدن شما را در طول حمل بار و حرکات ثابت نگه دارند همچنین کمک می کنند بتوانید انرژی را از یک طرف بدن به طرف دیگر یا از قسمت تحتانی بدن به قسمت فوقانی بدن خود انتقال دهید. هسته شما جایی است که شما بیشترین قدرت خود را تولید می کنید. به همین ترتیب می توان آن را به عنوان پایه قدرت بدن شما مورد توجه قرار داد. با تمرین هسته می توانید ثبات بدن خود را افزایش دهید، قدرت خود را افزایش دهید، حرکات موثر خود را ارتقاء دهید و تعادل و هماهنگی خود را بهبود بخشید که این بهبود عملکرد می تواند موجب کاهش خطر آسیب گردد.  بنابراین اطمینان حاصل کنید که برنامه تمرینی شما دارای تمرین های موثر برای هسته است. توجه داشته باشید که تنها تمرین با سیم کش به عنوان تمرین هسته موثر محسوب نمی شود. تمرین هسته مناسب شامل اجرای تمرین های مرکب و عملکردی است که به طور همزمان شامل عضلات چند هسته ای می شوند. این تمرین ها شامل اسکات ، دد لیفت، درازونشست، لانج/لانگز، وزنه برداری، پلانک، بارفیکس، شکم غلتک، کرانچ دوچرخه، پا آویزان به بالا، چرخش کمر روسی، وودچاپ ایستاده با کابل و شکم پرتابی است.  تمام برنامه های تمرینی در این نرم افزار شامل تمرین های موثر هسته ای می شود.

پاسخی بگذارید